niedziela, 16 marca 2014

WARSZTATY CERAMICZNE


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Kibeho, Rwanda (The Educational Institute for Blind Children, Kibeho) serdecznie dziękuje FUNDACJI PZU za pomoc finansową, która umożliwiła nam transport wyposażenia pracowni ceramicznej z Polski do Rwandy.