Dlaczego Rwanda?


     Rwanda to jeden z najmniejszych krajów afrykańskich, położony w sercu kontynentu. Ze względu na ukształtowanie, Rwanda określana jest mianem Kraju Tysiąca Wzgórz. Ale dla tych, co tu mieszkają, jest to również kraj tysiąca problemów i nadziei. Brak bogactw naturalnych i przemysłu, trudne ukształtowanie terenu i jeden z największych w Afryce wskaźników zaludnienia powodują, że  większość mieszkańców Rwandy żyje w ubóstwie i jest niedożywiona (ludzie spożywają jeden posiłek dziennie lub jedzą co drugi dzień). Na trudną codzienność nakładają się konsekwencje ludobójstwa, które dotknęło ten kraj w 1994.
     W Rwandzie jest około 64 tys. niewidomych, w tym 20 tys. dzieci. Najczęstszą przyczyną utraty wzroku są komplikacje po zapaleniu opon mózgowych, malarii, czy nieszczepionej odrze, wiele dzieci traci wzrok na skutek niedożywienia oraz alergii na słońce, kolejną przyczyną są choroby genetyczne i za późno podjęte próby leczenia okulistycznego.

     Na domiar złego, panuje tu przesąd, że ślepota związana jest z przekleństwem. Jeżeli w rodzinie rodzi się niewidome dziecko, to dla ludzi oznacza, że rodzice tego dziecka popełnili jakiś grzech, zaniedbanie względem przodków i dotknęła ich za to kara. Taka rodzina od razu spychana jest na margines życia społecznego. Dawniej dzieci niewidome były zabijane, teraz są ukrywane przed sąsiadami i dalszą rodziną do momentu, aż będą na tyle duże, by mogły pójść żebrać i w ten sposób zarobić na swoje utrzymanie.

  Aby choć w części zmienić los niewidomych dzieci, Zgromadzenie Franciszkanek Służebnic Krzyża podjęło decyzje o utworzeniu w Kibeho placówki misyjnej z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. 
W 2006r do Rwandy przyjechała pierwsza franciszkanka, która rozpoczęła starania o budowę Ośrodka, który został wybudowany dzięki sfinansowaniu projektu przez polskie MSZ. Dwa lata później dojechały jeszcze dwie siostry. 
     Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niewidomych w Kibeho rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2008 roku, kiedy przyjęłyśmy pierwszą grupkę dzieci. Od stycznia 2009 roku istnieje Szkoła Podstawowa, rozpoznawana na mapie edukacyjnej Rwandy jako pierwsza szkoła dla niewidomych w tym kraju.
     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz